Khách Sạn – Khách Sạn Hòa Bình

Phòng Tại Khách Sạn Hòa Bình

PHÒNG LOẠI 1

1 GIƯỜNG (1.6M / 1.8M)

Liên hệ đặt phòng

PHÒNG LOẠI 3

3 GIƯỜNG (1.2M)

Liên hệ đặt phòng

PHÒNG LOẠI 2

2 GIƯỜNG (1.2M VÀ 1.4M)

Liên Hệ Đặt Phòng