Tiệc Cưới – Khu Du Lịch Mỹ Trà

 • Thiết bị tại chỗ ( Máy lạnh, nhạc nền cưới, ánh sáng).
 • Giá để hình.
 • Cổng cưới.
 • Trang trí bàn đón khách.
 • Thùng tiền.
 • Sổ, Viết ký tên.
 • Nơ chủ hôn, nơ đeo khách.
 • In thực đơn.
 • Đậu phộng nằm bàn.
 • Khăn ướt (1 cái/ người).
 • Trang trí đế bánh kem.
 • Trang trí bàn tháp rượu.
 • Rượu lễ ( 2 chai).
 • Đá khói
 • Pháo hoa.
 • Kim tuyến.
 • Phần quà lưu niệm.

Từ 15 – 30 bàn : Bánh cưới 3 tầng / MC.
Từ 31 – 45 bàn : Bánh cưới 3 tầng, MC.
Từ 46 trở lên : Bánh cưới 3 tầng, MC, Màn hình Led.