Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều ngày 29/5/2023, tại hội trường Bông Sen, Khu du lịch Mỹ Trà. Đảng bộ Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp; các đồng chí Lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty và 254 đảng viên tham dự.

Đ/c Võ Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT và Đ/c Nguyễn Thanh Huy – Phó TGĐ công ty nhận quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Khối

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã thông qua 02 quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định chỉ định  đồng chí Võ Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty tham gia vào ban thường vụ và đồng chí Nguyễn Thanh Huy, Phó TGĐ Công ty tham gia ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025, báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ, Đảng uỷ 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy công ty về các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo các đoàn thể. Kết quả, giữa nhiệm kỳ có 6/8 chỉ tiêu trọng tâm đạt theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra và ước đến hết nhiệm kỳ các chỉ tiêu trên đều đạt và vượt.

Đ/c Lê Thanh Mân – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty thông qua báo cáo

Về giải pháp giữ nhiệm kỳ còn lại và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Công ty đã đề ra một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm; kiện toàn công tác tổ chức các phòng, ban, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên  bảo đảm tiến độ theo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ Công ty; đẩy mạnh công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng; lãnh đạo các đoàn thể tổng kết công tác và đánh giá chất lượng hoạt động đoàn thể.

Đ/c Nguyễn Ngọc Thương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp ghi nhận những kết quả đã đạt được của tập thể Đảng ủy công ty thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng đầu năm 2023. Trong thời gian tới, Đồng chí đề nghị Đảng ủy tiếp tục lãnh chỉ đạo và tăng cường sự phối hợp trong đơn vị về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và cần có những giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm mà Nghị quyết đại hội đề ra.

Quan cảnh Hội nghị

Bởi Đặng Nghĩa Nhân | 05/30/2023

Nguồn : https://petimex.com.vn/tin-tuc-cong-ty/hoi-nghi-so-ket-danh-gia-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-cong-ty-lan-thu-ix-giua-nhiem-ky-2020-2025/

Nội dung liên quan