Nói chuyện chuyên đề đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Ngày 25/6, tại Khu du lịch Mỹ Trà , Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có 120 đại biểu là thành viên Tổ hợp tác, Hợp tác xã, phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

(Trích dẫn từ : https://baodongthap.vn/chuyen-doi-so/noi-chuyen-chuyen-de-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-123434.aspx?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR03r74_Jb85PTMQZTeDipgYTJk5FLJRAz4g_GYjVkEw4xL0nZwIuJYgaqc_aem_6hmSBNzrN7rW1bgF5fDukw)

Đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chi nhánh Đồng Tháp (bên trái) trao đổi với đại biểu về tem điện tử chống giả QR code xác thực nguồn gốc hàng hóa tại buổi nói chuyện

Trong thời gian 1 ngày, đại biểu được nghe các báo cáo viên đến từ Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp thông tin các chuyên đề “VNPT Check – Tem điện tử chống giả QR code xác thực nguồn gốc hàng hóa”, “Tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ tiếp cận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2024”.

Các báo cáo viên tập trung giới thiệu về năng lực hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin của VNPT; tiện ích của dịch vụ VNPT Check – Tem điện tử chống giả QR code xác thực nguồn gốc hàng hóa. Cùng với đó là triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt; điều kiện sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến (thanh toán qua ứng dụng, thẻ, thanh toán trực tuyến, thu hộ qua ngân hàng); cảnh báo lừa đảo và các biện pháp phòng ngừa lừa đảo trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt… Ngoài ra, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội chi nhánh Đồng Tháp hướng dẫn đại biểu cách tải ứng dụng, kích hoạt tài khoản và sử dụng MB SmartBank.

Hoạt động nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên Tổ hợp tác, Hợp tác xã, phụ nữ khởi nghiệp trong tỉnh về việc ứng dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, tiết kiệm thời gian và chi phí trong giao dịch, giải quyết công việc. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số tại địa phương.

MỸ XUYÊN

Nội dung liên quan